kapad urskog!

"På 1700-talet var 75% av Nya Zeelands yta täckt av urskog. Sedan dess har stora delar av urskogen huggits ned för att ge plats för jordbruk och städer. Idag täcker urskogen bara 20% av landets yta. Hur stor del av urskogen som fanns på 1700-talet har huggits ned?"
Svar: Detta är en uppgift från ett nationellt C-prov år 2007 och löses lämpligen på följande sätt:
Då det från början var 75% och nu endast 20% så är skillnaden 55%-enheter. Det är den delen som är intressant att jämföra med vad som var från början. Beräkningen görs genom att ta 55 delat med 75. Detta är 0,73333333....... Om vi uttrycker detta i % så är det ca 73%.
Detta är alltså det klassiska FÖRÄNDRINGEN delat med DET URSPRUNGLIGA.
Svar: 73% av urskogen har huggits ner

Nu är första delen av årets nationella prov i matematik avklarat

I dag har Sveriges år 9 skrivit de första 2 delarna av nationella provet. Det var lite att bita i. På dessa prov är det sekretets till 2016 vilket gör att vi inte kommer att kunna ta upp något om dessa prov.
Nu är det bara att ladda om batterierna för på torsdag nästa vecka så är det dags för del C. Den delen är en temadel där många moment ingår. Skrivtiden är 100 minuter.
Kim & Bengt

ekvationer och funktioner

hejsan! jag behöver hjälp med 2 uppgifter:

bestäm talet a i ekvationen 5x+4y=a så att uttrycket 5x+4y-3 får värdet 9

här kommer andra uppgiften:

bestäm f(x), om
a) f(2x)=12x^2+10x
b) f(x+2)=x^2+4x

mvh erica
Svar:
För att uttrycket 5x+4y-3 ska få värdet 9 måste 5x+4y ha värdet 12 (12-3 =9) och eftersom likheten gäller så har a i ekvationen 5x + 4y = a värdet 12
____________________________________________________________________________________
Om f(x) = 3x^2 + 5x så är f(2x) = 3(2x)^2+ 5(2x) = 3(4x^2) + 10x = 12x^2 + 10x
Om f(x) = x^2 - 4 så är f(x + 2) = (x + 2)^2 - 4 = x^2 + 4x + 4 - 4 = x^2 + 4x
Hör gärna av dig igen om du vill ha en tydligare förklaring!
Bengt Stegnell
Kim Hult

Nationella prov

Första tipset som kan ges när det gäller detta prov (och alla andra) är att läsa igenom noggrant.
Från förra årets B1
Uppgift 1 : Vid en division, titta på nämnaren och se hur många gånger den får plats i täljaren. I detta fall går det jämnt upp, vilket det oftast gör på huvudräkningsdelarna.
Uppgift 2: Använd dig av tallinjen och sätt ett kryss vid den temperatur som är högst respektive den som är lägst. Sedan kan du räkna hur många steg det är mellan talen. Detta är skillnaden i temperatur.
Ett annat sätt kan vara att räkna hur många steg det är från -8 till 0 och sedan lägga på 6.
OBS! Glöm inte bort 0
Uppgift 3: Multiplikation med 0,5 är samma sak som att dela talet på 2 (hälften)
Uppgift 4: Tid och decimaltal är ofta något som kan ställa till det. Anledningen är att vårt system för att beräkna tid bygger på en 60-bas och vårt system att räkna med decimalform/bråk/procent bygger på en 100-bas.
Ta ett känt decimaltal t.ex 0,5. Hur många minuter är 0,5 timmar? 0,5=50% 50% av en timme är 30 minuter. Detta leder till att 0,25h = 15 minuter. Addera dessa och du har gjort din beräkning av 0,75h.
Uppgift 5: Uteslut de tal du vet är för små och förstora.
Uppgift 7: När du löser en ekvation är det viktigt att göra samma moment på båda sidorna. Likhetstecknet visar just en likhet. Det är samma värde på båda sidorna. Här kan du antingen testa dig fram t.ex Jag veta att 3x +5 = 17. Någonting plus 5 ska vara 17. 12+5 = 17 Alltså är 3x= 12. Vilket tal multiplicerat med 3 blir 12.
Ett annat sätt är att lösa ekvationen med de regler som finns. Vi vill alltid att x ska stå själv på ena sidan. Steg ett blir att "få bort" 5. Om du har en addition som i detta fall måste du subtrahera (minus). Vi tar -5 på båda sidorna. Då får vi 3x=12. Nu dividerar du med talet som står framför x på båda sidorna. Detta leder till att du får x=4
Uppgift 8: Även här handlar det om att utesluta. Tips OM du dividerar med ett tal mindre än 0 blir svaret ALLTID större än talet som du har i täljaren.
Uppgift 9: Om sannolikheten att vinna är 0,4 är detta samma sak som att sannolikheten att vinna är 40%. Beräkna vad 10% av 30 är och multiplicera med 4.
Uppgift 12: Skala beräknas med att du multiplicerar sträckan du mätt 5cm med hur långt det är på kartan i detta fall 20000 (Det står att 1cm på bilden är 20000cm i verkligheten). Du har nu fått ditt svar i centimeter. Tips gör först om till meter därefter kilometer
Uppgift 14: En halvcirkel är 180 grader. Du har totalt 4y. Dividera 180 med 4 för att få ut y.
Uppgift 16: Beräkna hur lång tid det tar för henne att springa 1km 18/3= 6minuter. Om det tar 6 minuter att springa 1km. Hur många kilometer hinner hon då på 60minuter(1h)? Då får du hennes medelfart i km/h.
Uppgift 17: Eftersom både täljare och nämnare innehåller samma tal kan du här titta hur många 102 finns i täljaren. 5st Hur många finns i nämnaren, 2st. Då kan du göra din beräkning 5/2= 2,5
Lycka till!!!!
Kim & Bengt
Skiljeboskolan Västerås

Svar: Z röd, uppgift 1018 !

Uppgiften lyder:
För att inte kylarvätskan i bilmotorn ska frysa till is på vintern så blandar man i glykol. Pelles bil har en kylare som rymmer 5 liter. I den har han hällt kylarvätska med 10% glykol. När det blev kallare hällde han ut en halv liter kylarvätska och ersatte med ren glykol. Hur många procent av blandningen var därefter glykol?
Starta med att räkna ut hur mycket av den första blandningen som var ren glykol och hur mycket som var vatten.
5 liter varav 10% är glykol ger att 5dl är glykol och 45dl är vatten. (50dl/10 för att få ut 10%)

Han häller nu ut 5 dl av vätskan. Fortfarande så är det 10% glykol. Dvs. 5dl/10= 0,5dl glykol. Resten är vatten, dvs 4,5dl.
Kvar är då 40,5dl vatten och 4,5dl glykol.
Han häller nu i 5dl ren glykol.
Då har han 40,5dl vatten och 9,5dl glykol.
Nu blir det att använda "delen genom det hela" dvs du tar den del du vill undersöka (glykolen) dividerat med allt som finns i kärlet (glykol + vatten)
9,5/50= 0,19 Det är 19% glykol i den nya blandningen.

Kim & Bengt
Skiljeboskolan Västerås

RSS 2.0