Matten finns i vardagen!

Hej! Nu är det inte mycket kvar av skolåret MEN för den sakens skull gör inte vi uppehåll. Det kan ju dyka upp matematiska bekymmer även då man är ledig. Det är ju ändå så som rubriken säger. Så ha nu en skön sommar och "plåga" gärna oss med problem som ni går bet på. Tillsammans löser man fler problem än ensam! Bengt & Kim

Funktioner

Hej, hoppas jag kan få lite hjälp med denna! Man vet om en viss kurva, att den går genom punkten (1,5) och att dess tangent i en godtycklig punkt P på kurvan har riktningskoefficienten 6p^3-8p, där p är x-koordinaten för P. Bestäm kurvans ekvation.
Svar:Riktningskoefficienten för en kurva är detsamma som dess derivata. Därför behöver vi finna en primitiv funktion till denna som uppfyller ett specifikt villkor så att den går genom punkten (1,5). Vi börjar med att konstatera att om f´(x) = 6x^3-8x så är f(x) = (3x^4delat på 2) - 4x^2 + m, där m är ett tal som gör att villkoret uppfylls. y = (3x^4delat på 2) - 4x^2 + m Om vi nu sätter in y=5 och x =1 så ger det att m = 7,5 kurvans ekvation är därför y=(3x^4delat på 2) - 4x^2 + 7,5
Bengt & Kim

Vårterminen går mot sitt slut

Nu är det inte många skoldagar kvar detta läsår. De allra flesta 9:or har gjort sina nationella prov. Jag har i mina klasser nu på sistone haft lite problemlösning. Uppgiften lyder: Du har 5st 5:or, du får använda vilka räknesätt du vill MEN alla 5:orna måste vara med. Få ut talen 1-15 (med 5st 5:or på varje tal) LYCKA TILL!!!!!

Fråga från Felicia

FRÅGA I en godispåse finns det tre olika sorters godis. Det finns 34% sega råttor och 46% skumgubbar. Resten är choklad hjärtan. Hur många sega råttor och skumgubbar finns det i påsen om det finns 40 st chokladhjärtan? SVAR: Alla godisar i påsen är totalt 100%. Detta gör att vi kan ta reda på hur många procent chokladhjärtan det är. 100%-34%(sega råttor)-46%(skumgubbar)= 20%. Då vet vi att 40st chokladhjärtan är 20% av innehållet i påsen. Om 40st=20%, då är 20st=10% och 2st=1%. Varje procent är alltså 2 godisbitar. För att sedan räkna ut antal sega råttor tar vi 2x34= 64st. Skumgubbarna blir då 2x46= 92st. Kim & Bengt Skiljeboskolan Västerås

RSS 2.0