delbarhet

jag undrar om det finns ett speciellt sätt att tänka på när det gäller division 0, -tal som t.ex. när man dividerar 0,5 med något blir det hälften finns det något för t.ex. 0,2 , 0,1 och så vidare
Daniel
Svar!
Jag måste börja med att säga att ditt påstående är fel. Om man dividerar något tal med 0,5 så blir kvoten(svaret) dubbelt så stort och INTE hälften. Däremot om du multiplicerar med 0,5 så blir produkten (svaret) hälften.
Nu till tipsen:
Både multiplikation och division med positiva tal mindre än 1 är knepiga. Men de exempel du lyfter fram finns det små knep för. Om du multiplicerar med 0,2 så är det detsamma som att "ta" en femtedel av talet. (0,2 är ju detsamma som en femtedel) Därför kan du lika gärna dividera med 5 som att multiplicera med 0,2. För 0,25 gäller att om man dividerar med 0,25 är det detsamma som att multiplicera med 4 (eftersom 0,25 = 1/4).
Som du ser så kan man smygtitta på bråkets nämnare för att se tipset.
Egentligen handlar det om förhållande mellan täljare och nämnare. Man kan när man söker svaret på talet 5/0,25 ställa sig frågan "- Hur många gånger får 0,25 plats i 5"? Svaret är 20 gånger. Därför är 5/0,25 = 20
Hoppas att vi kunnat vara till din hjälp!
Bengt & Kim

Median

Jag har lärt mig att medianen är det värde som finns i mitten av ett antal värden om de storleksordnas. Men hur bestämmer man medianen om det är tex 4st värden (ex 5, 8, 12, 19)? Då finns ju inget värde i mitten!
Linus.

Svar: För att bestämma medianen till dina 4 värden tar vi de två värdena som finns i mitten och summerar dessa (vi "plussar" i hop dom). Sen delar vi den summan med 2. I ditt exempel blir det då 8 + 12 =20.  sedan 20 delat med 2 som är 10.  Medianen i ditt exempel är alltså 10....trots att detta värde inte fanns med.

Bengt Stegnell
Nybyggeskolan

RSS 2.0