Tips

Nu närmar sig det nationella provet i matematik för år 9.
Första provet innehåller två delar, del B1 (huvudräkning) och del B2 (problemlösning, miniräknare tillåten). Detta prov genomförs fredag vecka 15. Andra provtillfället är det dags för del C (miniräknare tillåten). En del som oftast är uppbyggt kring ett tema, här testas alla delar av matematiken av.Detta prov genomförs torsdag vecka 16.
Del A, det muntliga provet görs i grupp. Detta prov har inget bestämt datum utan får genomföras under våren.
Vi tänkte lägga ut förra årets nationella prov del B1 och visa på tips/strategier som kan hjälpa dig på årets prov.
Kim & Bengt
Skiljeboskolan Västerås

Räta linjer

Fråga:Kan man bestämma talet t så att linjen y=t^2x-5 och linjen y=7x+t går genom punkten (1,4)?
Svar: Hej. Jag är inte riktigt säker på att jag förstått uppgiften. funktionen y=7x+t är en rät linje som man enkelt kan få att gå genom punkten genom att bestämma t.
För att finna talet t så att den går genom punkten (1,4) för funktionen y=7x+t gör du följande:
Koordinaterna är ju desamma som just x och y-värdena. Lösningen blir då:
4=7*1+t vilket medför att t=4-7 = -3
Dvs y=7x-3 går igenom punkten (1,4)
Gör sedan på samma sätt för den andra linjen. Därefter kan du bestämma om t kan vara samma tal för båda linjerna.
Hör av dig igen om du vill ha mer hjälp!
Bengt Stegnell

Riktigt bråkigt

Fråga:
Jag har en uppgift som går ut på att förklara multiplikation av bråktal på minst tre olika sätt. Jag kan inte ens ett sätt..? Tacksam för hjälp.
Svar:
Detta är inte alldeles enkelt. Att utföra multiplikationer med tal i bråkform brukar man göra först i senare delen av grundskolan. Och här sätts man på prov vill jag påstå då förkunskaperna varierar kraftigt. Ett sätt att visa hur det går till är att med hjälp av bråkplattor påvisa hur man (lite slarvigt) "tar ex en fjärdedel av en halv" och får då en en åttondel. Sedan visar man med tal att 1/4 multiplicerat med 1/2 är lika med 1/8. Tydliggör då att det är täljarna som multipliceras för sig och att nämnarna multipliceras för sig.
Är det ena talet ett heltal kan man påvisa att multiplikationen är en upprepad addition. tre gånger en fjärdedel kan då skrivas 1/4 + 1/4 + 1/4. Även här brukar jag använda mig av bråkplattor för att visualisera för eleverna.
Ett tips är att studera olika läromedel för årskurs 7-9 för att se hur läromedelsförfattarna belyser detta.
Bengt Stegnell

Svar

Fråga:
Om man ska gångra med 0,5 kan man då istället ta delat med 2? Är det alltid så iså fall?
Att multiplicera med 0,5 är samma sak som att dela talet med 2. Det du gör när du multiplicerar med 0,5 är att du tar hälften av det du har (0,5=50%).

Kim
Skiljeboskolan

komplex kvot

Fråga :jag fick fram till att "f(x)=x^4+4x^2+3 är delbart med (x-i)"... är det så?
Svar: Detta stämmer eftersom f(x)=x^4+4x^2+3har resten 0 vid division med (x-i) enligt faktorsatsen.
Faktorsatsen ger: i^4+4i^2+3 =  1-4+3 =0
Bengt Stegnell

Vi hjälper alla!

För att få hjälp av oss måste man inte gå på Skiljeboskolan. Alla är välkomna med sina matematikfrågor.
Vi svarar så fort vi kan!

Kim 
Skiljeboskolan Västerås
Bengt
Nybyggeskolan Västerås

Tack

Vi vill tacka för den positiva respons som vi fått på vår idé.
Om du är elev på Skiljeboskolan så räcker det om du skriver vilken bok uppgiften finns i. T.ex Y grön uppgift 5023. Så skriver vi in uppgiften i svaret.
Kim & Bengt
Skiljeboskolan Västerås

svar om primtal

Fråga: Vad är ett primtal?
Svar:
Hej!
Ett primtal är ett heltal, större än 1, som inte har några andra delare än 1 och talet självt. Talet 8 t.ex kan delas med talet 4 och då få ett heltal (nämligen 2) som kvot. Därför är talet 8 INTE ett primtal. Talet 7 däremot går inte att dela med något annat heltal än just 1 eller 7 om kvoten ska vara ett heltal. Därför är talet 7 ett primtal. Andra exempel på primtal är 11, 13, 17 osv. Det finns oändligt många primtal! (kan du bevisa det?)
Lycka till

Äntligen är vi här!

Vi fick denna idé efter att vi haft studiedag på skolan.
Våran tanke med denna blogg är att kunna hjälpa elever som fastnat på någon uppgift. Vi har hjälpt flera elever via Facebook men upplever att detta forum inte riktigt räcker till.
På denna blogg kan fler se förslag till lösningar och tips på olika uppgifter.
Om just du vill ha hjälp lämna en kommentar där du beskriver ditt problem. Sprid gärna denna sida vidare.
Vi svarar så fort vi kan.
Kim & Bengt
Skiljeboskolan Västerås

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0